Årsmøte Trones Velforening
25.februar 2019 i Bårdstu Grendehus

Sakliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll
4. Årsberetning
5. Regnskap 2018
6. Regnskap Trones Vel Barnetiltaksfond 2018
7. Budsjett 2019
8. Kontingent 2019
            – Foreslås uendret av styret
9. Innkomne forslag
            – Ingen innkomne forslag
10. Valg


Trones Vel består i dag av Styret med 6 medlemmer. Trones Vel har som mål og bedre trivsel og bolyst på Trones samt å ivareta beboernes trygghet til nærmiljøet.

Vår store happening er Trones-Dagen i August. Da fyller vi båthavna og områdene i rundt med aktiviteter for store og små. Følg med kalenderen fremover. Der finner du alt som foregår.

Trones Vel er registrert med grasrotandel.

Oppfordrer alle til å støtte opp om dette.

Organisasjonsnr. 995773392