Årsmøte Trones Vel

Årsmøte i Trones Velforening

Mandag 25.februar 2019 kl. 19.00 i Bårdstu Grendehus

Sakliste:
1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokoll

4. Årsberetning

5. Regnskap 2018

6. Regnskap Trones Vel Barnetiltaksfond 2018

7. Budsjett 2019

8. Kontingent 2019

            – Foreslås uendret av styret

9. Innkomne forslag

            – Ingen innkomne forslag

10. Valg