Reguleringsplaner

Følgende reguleringsplaner gjelder for Trones:

PLAN ID & PLANNAVN:

1976001    Tronestangen, Nordskaget
1977008    Nordskaget, Tronestangen, østre del
1978001    Veita – Tronestangen, gang -sykkelveg
1983001    Nordskaget – Tronestangen, hytteplan
1984004    Nordskaget, klubbhus/aktivitetshus
1984008    Tronestangen reg.endring, fritidsbebyggelse
1987004    Sognan
1987009    Nordskaget, strandområde
1992001    Sørskagveien, Trones
1998008    Vestnes 3-2, Tronestangen
1999001    Sørskaget, Trones
1999003    Hovedsti Bårdshaugen, Tronestangen (planforslag)
2000002    Reg.endring Sørskaget, Gjeilen
2001001    Sørskaget, fellesareal (planforslag)
2001005    Golfbane, Trones
2004002    Sørskaget, resterende del gnr 6 bnr 82

– Trykk her for reguleringsplaner for Verdal Kommune –